Gemeente bezig met dorpsontwikkelingsplan Boskamp

Gemeente bezig met dorpsontwikkelingsplan Boskamp

BOSKAMP – De gemeente Olst-Wijhe gaat op de Boskamp aan de slag met het maken van een dorpsontwikkelingsplan (DOP). Een DOP geeft antwoord op de vraag hoe de inwoners het leven in hun kern beoordelen en in welke richting hun buurtschap zich zou moeten ontwikkelen.

De plannen die hieruit voortkomen kunnen kortlopende zijn maar er kunnen ook projecten over langere tijd uit voort komen. De inhoud is erop gericht om de leefbaarheid van de buurtschap te bevorderen. Voor de uitvoering van deze plannen is € 24.000,- beschikbaar. Na de zomervakantie wordt gestart met het maken van de dorpsagenda. Edwin Broekman en Marieke Peet van het bureau EN de Buurt begeleiden het proces. Belangengroep Beter Boskamp heeft hen gevraagd dit te doen. U heeft Edwin en Marieke al kunnen zien tijdens de kermis op de Boskamp. Vanuit de gemeente begeleidt Lianne Arling het proces rondom het dorpsontwikkelingsplan.

Slogan voor Boskamp
Een DOP of dorpsagenda heeft een pakkende slogan nodig. Een slagzin die goed aangeeft wat voor een dorp Boskamp is, of waar het dorp voor staat. Welke Boskampenaar bedenkt de beste slogan over zijn of haar dorp? U kunt uw slogan indienen bij info@endebuurt.nl of inleveren bij één van de leden van Belangengroep Beter Boskamp. De sluitingstermijn is 16 september 2011. De winnaar ontvangt een leuke attentie.

Agendateam
Op dit moment is EN de Buurt bezig met het samenstellen van een agendateam. Dit team is een dwarsdoorsnede van sleutelpersonen uit het dorp. Het agendateam denkt mee en adviseert. Ook gebruiken we het agendateam om af te stemmen en zaken te toetsen. Het team komt op belangrijke momenten tijdens het proces van de dorpsagenda bij elkaar.

Wat gebeurt er na de zomervakantie?
Na de zomervakantie worden er wens- of ideekaarten verspreid van deur tot deur. Ook gaat EN de Buurt huiskamergesprekken voeren met Boskampenaren. Deze huiskamergesprekken worden gevoerd met jeugd, volwassenen en ook met ouderen en ondernemers. Een Boskampenaar is gastheer of gastvrouw en nodigt vijf tot acht mensen uit zijn of haar netwerk uit. Deze mensen gaan samen met EN de Buurt bij u thuis praten over de leefbaarheid op de Boskamp. Zo worden de wensen en ideeën in beeld gebracht. Wilt u uw huiskamer beschikbaar stellen en als gastheer/gastvrouw optreden? Onderaan dit artikel vindt u de contactgegevens.

Boskamp op Twitter 
Actueel nieuws of ontwikkelingen over de dorpsagenda kunt u volgen via Twitter onder de naam @BoskampDOPTook. Meld u aan als volger op Twitter.

Meer informatie
Wilt u meer weten, zoek dan contact met EN de Buurt via info@endebuurt.nl of 0570-631914 of 06-10521444.

Artikel delen:
Reactie 1

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *