Snelheidscontroles op Lemelerweg in Luttenberg

Snelheidscontroles op Lemelerweg in Luttenberg

LUTTENBERG – De gemeente Raalte, politie IJsselland en het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) starten vanaf 5 september met de aanpak van snelheidsovertredingen op de Lemelerweg. Bewoners en ouders van leerlingen van de basisschool Esmoreit hebben veelvuldig klachten geuit bij de gemeente en politie over auto’s die op deze weg te hard rijden, met name tijdens de ochtend- en avondspits en in het weekend.

Naar aanleiding van deze klachten en het gevoel van onveiligheid wat er is ontstaan door het rijgedrag, wordt er vanaf 5 september 2011 tot en met 5 maart 2012 intensief door de politie gecontroleerd op snelheid.De verkeerscontroles die door het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid worden uitgevoerd, moeten het gevoel van verkeersveiligheid verhogen.

Erftoegangsweg

De Lemelerweg is gecategoriseerd als een 60 km-weg. Dit betekent dat deze weg een erftoegangsweg is, uitsluitend bedoeld voor lokaal verkeer.Er wordt gecontroleerd op de overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van 60 km/h. In de eerste week komen te-hard-rijders nog weg met een waarschuwing en worden zij van de nodige informatie voorzien. Vanaf 12 september worden ook bekeuringen uitgeschreven.

Tijdens de eerste zes weken is er sprake van dagelijks snelheidstoezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren met hun rijgedrag. Na zes weken presenteert de politie de handhavingsinzet en de resultaten. Er wordt dan een tussen-snelheidsmeting uitgevoerd. Mede op basis van deze uitkomsten bepaalt de politie in overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie de intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.

Lees meer artikelen over:
Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *