Jaarwisseling in de gemeente Raalte: gezellig en veilig - Foto: Extern
Foto: Extern

Jaarwisseling in de gemeente Raalte: gezellig en veilig

RAALTE – De gemeente Raalte en de politie willen dat de jaarwisseling ook dit jaar weer voor alle inwoners een gezellig en ontspannen feest wordt. Daarom heeft de gemeente ook dit jaar weer maatregelen getroffen om Oud en Nieuw veilig en zonder overlast te laten verlopen.

De gemeente Raalte wil dat iedereen kan meedelen in de feestvreugde van Oud en Nieuw. De gemeente waardeert particuliere initiatieven en lokale tradities. Om voor iedereen de veiligheid te waarborgen en de overlast te beperken staat de gemeente ervoor open om de mogelijkheden met de organisatoren te bespreken en hen te adviseren. Burgemeester Piet Zoon staat volledig achter de maatregelen. “Laten we zorgen dat het nieuwe jaar voor iedereen veilig en feestelijk begint. Als we allemaal rekening met elkaar houden en veilig met vuurwerk omgaan, hebben we al een fantastisch begin van 2012,” is zijn mening.

Maatregelen
De maatregelen die de gemeente Raalte heeft genomen, zijn bedoeld om de jaarwisseling rustig te laten verlopen. Tevens zijn met de politie afspraken gemaakt over toezicht en handhaving.

Vreugdevuren
Binnen de gehele gemeente zijn vreugdevuren niet toegestaan.

Vuurwerkverbod
In het centrum van Raalte mag op de openbare weg vanaf 31 december 2011, 21.00 uur tot 1 januari 2012, 02.00 uur geen vuurwerk worden afgestoken op de volgende locaties:

• De Marktstraat vanaf de Kerkstraat tot aan de Schapenstraat
• De Herenstraat vanaf de Kerkstraat tot aan De Plas/ Grote Markt
• De Grote Markt
• De Plas
• De Grotestraat vanaf De Plas/ Grote Markt tot aan de Nieuwe Markt
• De Nieuwe Markt
• De Waag
• De Domineeskamp: inclusief het terrein voor de C1000 en het parkeer- /evenemententerrein voor de Rabobank
• De Deventerstraat vanaf de Nieuwe Markt tot aan de Lifgerusstraat

Na 1 januari 2.00 uur geldt weer het reguliere landelijke vuurwerkverbod.

Alcoholverbod
Het is op alle wegen binnen de gemeente verboden gedurende bepaalde uren alcohol te nuttigen of geopende flesjes of blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Het verbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 20:00 uur tot 06:00 uur en van zaterdag tot en met zondag (incl. feestdagen) van 15:00 uur tot 06:00 uur. Het verbod geldt dus ook op vrijdag 31 december 2011 vanaf 20.00 uur en op zaterdag 1 januari 2012 tot 06.00 uur.

Carbid schieten
Carbidschieten in de openlucht is toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur op een terrein gelegen buiten de bebouwde kom, niet zijnde de openbare weg. Nadere regels en een aantal voorwaarden voor het schieten zijn terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening van Raalte. Zo zijn de zogenaamde ‘dikke Bertha’s’ niet toegestaan. Voor de exacte tekst en regels verwijzen wij u naar de APV op www.raalte.nl.

Reguliere horeca en feesten
Net als vorig jaar zijn meerdere horecagelegenheden geopend. Hiervoor zijn al verschillende ontheffingen verleend voor ruimere openingstijden. Naast de reguliere horeca hebben verschillende personen evenementenaanvragen ingediend voor een Nieuwjaarsfeest.

Vuurwerkafval opruimen
Op 2 januari 2012 haalt de vuurwerkkaravaan ingezameld vuurwerk op. Kinderen tot 17 jaar die een zak met vuurwerkresten inleveren, maken kans op een prijs.

Inzet politie
De inzet van de politie is op de verschillende maatregelen afgestemd. De politie ziet er op toe dat de jaarwisseling rustig en ordelijk verloopt. Tijdens de jaarwisseling wordt daarom ook ingezet op het gebruik van de helmcamera. Vernielingen, geweld, onveilig gebruik van vuurwerk of het veroorzaken van overlast wordt zonder pardon bestraft.

Meld overlast
De verschillende maatregelen nemen niet weg dat u overlast kunt ervaren. Mocht u overlast ervaren, dan kunt u dit melden bij de politie via 0900-8844.

 

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *