Meer meldingen van schoolverzuim in gemeente Dalfsen

Meer meldingen van schoolverzuim in gemeente Dalfsen

DALFSEN – In de gemeente Dalfsen is een dalende lijn te zien in het aantal voortijdig schoolverlaters. Daartegenover is het aantal meldingen van schoolverzuim in het afgelopen schooljaar toegenomen. Dit zijn de belangrijkste conclusies, verwoord in het leerplichtverslag over het schooljaar 2010-2011.

De gemeente wil bijdragen aan het creëren van een kansrijke en stabiele plek in de samenleving. Dit doet zij mede door stevig in te zetten op de aanpak van schoolverzuim en het voorkomen van voortijdig schooluitval. In de afgelopen schooljaren was er veel aandacht voor vroegtijdig signalering, zorg en helder handhaven. Maatregelen als een regionaal verzuimprotocol en de komst van een centraal verzuimloket maken dat scholen sneller en bewuster meldingen doen. Dit heeft geleid tot een toename in het aantal meldingen schoolverzuim maar ook – opnieuw – tot een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters.

Schoolverzuim
In het schooljaar 2010-2011 ontving de gemeente Dalfsen 62 meldingen van signaalverzuim, veelal veroorzaakt door achterliggende problematiek bij de jongeren. In het voorafgaande schooljaar ging het om 49 meldingen. Bij dit type verzuim werd, vanwege de zorg en de normstellende werking, in twaalf situaties een strafrechtelijke reactie passend geacht.

Voortijdig schoolverlaten
Het feit dat schoolverzuim eerder kon worden aangepakt is een verklaring voor de daling van het aantal jongeren dat zonder een diploma op minimaal een havo- of mbo 2-niveau het onderwijs verliet. In het schooljaar 2005-2006 kende Dalfsen 52 voortijdig schoolverlaters (2,0%). In de tussenliggende periode is een daling zichtbaar van 0,5%, tot 37 voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2010-2011. Van deze 37 jongeren is uiteindelijk 50% weer teruggekeerd naar het onderwijs.

De ingezette lijn in de ‘aanval op uitval’ wordt door de gemeente doorgetrokken. Het doel voor de komende periode is opnieuw een afname van het aantal voortijdig schoolverlaters tot maximaal 1,35% aan het eind van het schooljaar 2012-2013. Daarnaast wil de gemeente zich ook richten op een meer resultaatgerichte regionale samenwerking.

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *