Gemeente Raalte zet extra in op mantelzorgondersteuning

Gemeente Raalte zet extra in op mantelzorgondersteuning

RAALTE – De gemeente Raalte zet de komende jaren extra in op ondersteuning van mantelzorgers. Wethouder Gosse Hiemstra: ‘Mantelzorg is enorm belangrijk in onze maatschappij en veel mantelzorgers ondervinden daarbij problemen. Onze ondersteuning moet daarom zo optimaal mogelijk zijn’.

Uit pilot projecten die zijn uitgevoerd door Carinova Mantelzorg en de stichting Vrijwillige Thuiszorg blijkt de combinatie werk en Mantelzorg veel problemen op te leveren. Ook blijkt dat bedrijven en instellingen veel winst, ook financieel, kunnen halen als ze personeelsbeleid ontwikkelen ten aanzien van mantelzorg, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van ziekteverzuim. Bedrijven onderschatten vaak hoeveel werknemers in hun bedrijf mantelzorger zijn en welke stress dat vaak met zich meebrengt, met als gevolg structurele overbelasting en onderpresteren. Door inventarisatie van het aantal mantelzorgers in een bedrijf en door het op te nemen als standaarditem in de functioneringsgesprekken is veel resultaat te behalen.

Subsidie
Het afgelopen jaar is het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid ingevoerd bij Carinova en bij Kinderopvang Koos en Peuterspeelzalen Raalte. De gemeente Raalte wil dit personeelsbeleid de komende jaren bij alle bedrijven en instellingen van de grond krijgen en zal dit ook zelf in haar interne organisatie invoeren. Wethouder Hiemstra: ‘Als gemeente stellen we jaarlijks ook een subsidie beschikbaar om dit bij 2 werkgevers in te voeren. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich dus melden bij de gemeente.’

Jonge mantelzorgers
Een andere groep die problemen ondervindt zijn de jonge mantelzorgers die naast hun school mantelzorg verrichten. Bij mantelzorgers wordt veelal gedacht aan volwassenen en ouderen, maar het blijkt juist dat een steeds groter wordende groep bestaat uit jonge mantelzorgers. Voor deze doelgroep is een andere aanpak gewenst, vooral met betrekking tot voorlichting, begeleiding, ondersteuning, waardering en ontspanning. Ook hen wil de gemeente deze ondersteuning bieden. De beide mantelzorgorganisaties voeren dit uit met behulp van scholen en via groepsbenadering.

Onderzoek
De gemeente gaat ook onderzoek doen onder de huidige mantelzorgers om hen om hun mening te vragen over de huidige ondersteuning en welke verbeteringen er mogelijk zijn.

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.