Langdurige snelheidscontroles op de Wechterholt bij Elshof - Foto: Richard de Looff
Foto: Richard de Looff

Langdurige snelheidscontroles op de Wechterholt bij Elshof

ELSHOF – De gemeente, politie en het Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV) starten vanaf 26 november 2012 met de aanpak van snelheidsovertredingen op de Wechterholt. De verkeerscontroles die door het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid worden uitgevoerd, moeten het gevoel van verkeersveiligheid verhogen.

Vanaf 26 november 2012 tot en met 3 juni 2013 wordt er intensief gecontroleerd door de politie. Dit is de uitkomst van het overleg tussen het Openbaar Ministerie te Zwolle, het LPTV en de gemeente Olst-Wijhe.

Deze weg is gecategoriseerd als 60 km-weg. Dit betekent dat deze weg een erftoegangsweg is, uitsluitend bedoeld voor lokaal verkeer. Er wordt gecontroleerd op de overschrijding van de maximaal toegestane snelheid van 60 km/h. Tevens zal gecontroleerd worden in de bebouwde kom van Elshof en ter hoogte van de aldaar gelegen dorpsschool. Bewoners hebben veelvuldig klachten geuit over auto’s die op deze weg te hard rijden, m.n. tijdens de ochtend- en avondspits. Met de snelheidscontroles wordt gehoor gegeven aan deze klachten.

In de eerste week komen te-hard-rijders nog weg met een waarschuwing en worden zij van de nodige informatie voorzien. Vanaf 3 december worden ook bekeuringen uitgeschreven. Tijdens de eerste zes weken is er sprake van dagelijks snelheidstoezicht en wordt er naar gestreefd zoveel mogelijk overtreders staande te houden, te bekeuren en te confronteren met hun rijgedrag. Na zes weken presenteert de politie de handhavingsinzet en de resultaten. Hiertoe wordt een tussen-snelheidsmeting uitgevoerd. Mede op basis hiervan bepaalt de politie in overleg met de gemeente en het Openbaar Ministerie de intensiteit van het toezicht gedurende de verdere looptijd.

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.