Mogelijke oorzaak gasexplosie RWZI in Raalte bekend - Foto: Jasper Hutten
Foto: Jasper Hutten

Mogelijke oorzaak gasexplosie RWZI in Raalte bekend

RAALTE – Lekkage van biogas veroorzaakte de gasexplosie die op zondag 21 oktober jl. plaatsvond op het terrein van de rioolwaterzuivering in Raalte. Dit is de conclusie van het kwaliteitszorgbedrijf KIWA dat op verzoek van het waterschap de explosie heeft onderzocht.

De resultaten van het onderzoek wijzen in de richting dat biogas vanuit de gashouder door een leiding in de kelder is gestroomd als gevolg van een niet meer werkend waterslot. Dit waterslot zou als gevolg van drukschommelingen zijn doorgeslagen. Nader onderzoek naar de oorzaak hiervan is noodzakelijk.

Vermoedelijk scenario

Volgens het KIWA start het incident met (bio)gas in de leidingentunnel die uitkomt in een kelderruimte onder het gebouw. Het gasdetectiesysteem schakelt de gascompressoren, twee cv-ketels en de gasmotor uit. Ook wordt de toevoer van biogas en aardgas naar het gebouw geblokkeerd. Door de doorlopende biogasproductie vult de gashouder zich met biogas en raakt vol. Door een nog onverklaarbare drukschommeling slaat een waterslot van een condensafvoer door. Er ontstaat daarna een open verbinding tussen de gashouder en de kelder. De gashouder met een inhoud van 150 m3 loopt leeg in de kelder en daar ontstaat een explosief mengsel van gas en lucht dat ontsteekt. De oorzaak van de drukschommeling is niet bekend. Nader onderzoek is nodig om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Dijkgraaf Herman Dijk over de onderzoekresultaten tot nu toe: “Het blijft blijkbaar erg lastig om aan te geven wat de exacte oorzaak van de explosie is geweest. We weten nu weer wat meer. Echter, we vragen het KIWA om door te gaan met het onderzoek in de hoop dat alle vragen kunnen worden beantwoord. En het is de vraag of de oorzaak ooit helemaal duidelijk wordt’’.

 

Gasdetectie

De RWZI Raalte had een gasdetectie-systeem met een eigen energievoorziening.

Dit systeem moest er voor zorgen dat er na detectie van gas een aantal acties volgt, zoals hierboven beschreven. Deze acties zijn automatisch uitgevoerd. Ook heeft het systeem een storingsmelding doorgegeven aan de wachtdienst van het waterschap. Hierop is te laat gereageerd. Interventie direct na het eerste gasalarm had het incident mogelijk kunnen voorkomen.

 

Achtergrondinformatie

Op de rioolwaterzuivering Raalte komt per uur 275.000 liter afvalwater binnen. Dit afvalwater komt van bedrijven en huishoudens uit de dorpen Raalte, Heeten, Nieuw Heeten, Mariënheem, Broekland, Haarle, Lemelerveld en Luttenberg. Op de RWZI wordt rioolwater gezuiverd. Het slib dat bij deze zuivering vrijkomt wordt in een tweetal vergistingstanks vergist. Bij deze vergisting komt biogas vrij dit gas wordt opgeslagen in een gashouder. Het biogas wordt enerzijds gebruikt voor verbranding in een gasmotor en een tweetal cv-ketels. Anderzijds wordt het biogas geïnjecteerd in de vergistingstanks ten behoeve van menging van de slibgisting.

 

Herstelkosten

Het algemeen bestuur van het Waterschap Groot Salland heeft op 15 november jl.

1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van noodzakelijke korte-termijn-herstelwerken. Dit herstel is onder andere nodig om de RWZI ook in de komende wintermaanden goed te laten functioneren. Daarnaast wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om de rioolwaterzuivering weer als vanouds te laten functioneren. Hiermee zullen naar verwachting meerdere miljoenen euro’s gemoeid zijn.

 

Artikel delen:
Reacties 4
  1. oorzaak is dus een constructiefout.
    een dubbel waterslot met daartussen een ontluchting naar buiten had dit dus simpel kunnen voorkomen.

  2. De installatie was dus onveilig. Dit soort gasontsnappingen kwamen vaker voor blijkt uit het KIWA rapport. Verder was de noodfakkel uitgeschakeld en functioneerde een noodafblaas niet. Het is toch vreemd dat het waarschuwingssysteeem Bij niet reageren van een medewerker een tweede alarm doorbelt naar een ander persoon. Mischien dat als de medewerker wel gereageerd had en er naar toe was gegaan de boel ontploft was met hem erbij.

  3. Als de eerste melding om 1 uur in de nacht kwam en later in de nacht nog 1 en om 8 uur in de morgen nog 1 en dan nog niet in actie komen, dan zeg ik dat het de eerste keer verkomen had kunnen worden door er direct heen te gaan

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.