Carmel College een dag lang “Wegwijs op gemeentehuis”

gemeentehuis_3.jpgRAALTE – Op 1 april a.s. organiseert het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP), in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Zaken van de gemeente Raalte het project ‘Wegwijs op het gemeentehuis’. Aan dit project zullen ongeveer 60 leerlingen van het Carmel College meedoen.

Zij gaan zich een dag lang op het gemeentehuis bezig houden met lokale politiek. Zij doen dit door concrete plannen te bedenken voor thema’s als: activiteiten voor jongeren in de zomervakantie, uitgaan voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, meer doen met talenten en sport naast de deur. De gemeente heeft voor de uitvoering van het winnende project een bedrag van € 1.250,- vrijgemaakt.

Het doel van het project ‘Wegwijs op het gemeentehuis’ is jongeren meer te betrekken bij politieke besluitvorming door ze zelf met politiek aan de slag te laten gaan. Tijdens de werkdag op het gemeentehuis zullen de leerlingen gesprekken voeren met raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van verschillende instellingen op het gebied van jeugdbeleid. Deze gesprekken dragen ertoe bij dat de leerlingen hun projectvoorstellen goed kunnen onderbouwen.

’s Avonds zullen de leerlingen in een jeugdgemeenteraadsvergadering de gemeenteraad adviseren over de besteding van dit bedrag. Het project dat met een meerderheid van stemmen wordt aangenomen, gaat de gemeente uitvoeren. Een unieke kans dus om als jongere daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

De werkdag duurt van 9.00 tot 21.00 uur. De jeugdgemeenteraadsvergadering wordt ’s avonds vanaf 19.00 uur voorgezeten door burgemeester Piet Zoon. Belangstellenden zijn ’s avonds van harte welkom om op de publieke tribune plaats te nemen en mee te stemmen voor het beste project.

Het Instituut voor Publiek en Politiek is een landelijke, niet-partijgebonden organisatie die zich ten doel stelt politieke en maatschappelijke participatie te bevorderen. Naast veel andere projecten wordt voor jongeren ‘Wegwijs op het Gemeentehuis’ georganiseerd. U kent het IPP ook van de Scholierenverkiezingen en de StemWijzer.

Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *