Dag van de Dialoog blijkt succesvol in Raalte - Foto: Eigen foto
Foto: Eigen foto

Dag van de Dialoog blijkt succesvol in Raalte

RAALTE – Afgelopen vrijdagavond gingen op 5 locaties in de gemeente Raalte, Nederlanders en Nieuwe Nederlanders uit allerlei windstreken met elkaar de dialoog aan over het thema: “Een goede buur beter dan een verre vriend?!”

Dit gebeurde tijdens een maaltijd, die smakelijk en met grote zorg door deskundige kooksters (van diverse nationaliteiten) werd bereid.

Het was voor de derde keer dat in Raalte de Dag van de Dialoog werd gehouden. Ruim 50 mensen (20 mensen meer dan de eerst georganiseerde dag) namen deel aan deze door Humanitas, Vluchtelingenwerk, de Moskee Medine en de Raad van Kerken Raalte-Broekland georganiseerde dialoogmaaltijd.

In open, eerlijke, soms emotionele, ontroerende gesprekken werden ervaringen uitgewisseld, die leerzaam en ook heel herkenbaar voor een ieder waren. Vooral de openheid die de deelnemers toonden bij het vertellen van hun ervaringen was treffend voor de prettige sfeer tijdens de verschillende maaltijden. Men durfde een stukje van zichzelf te laten zien, daartoe uitgenodigd door ervaren gespreksbegeleiders.

Het was meer dan een kennismaking alleen, vele initiatieven en goede voornemens zijn genomen om de buren nog eens vanuit een heel ander licht te bekijken, verschillen in culturen kwamen aan de orde en begrip en bewondering voor elkaars opvatting.

Na afloop kwamen de verschillende groepen bijeen in het Annahuis, waar nog nagepraat werd en ervaringen werden uitgewisseld. Ook RTV-Raalte was hierbij aanwezig om enkele opnamen te maken.

Als afsluitende activiteit werden door leden van scouting Raalte een aantal knopen geleerd om symbolisch de verbinding te kunnen leggen tussen de verschillende mensen. Deze verbondenheid werd aan het einde van de avond nog eens getoond door een lange ketting per tafel te vormen.

Rond 21.30 uur ging iedereen voldaan en tevreden naar huis, een ervaring rijker. Bij velen kwam de roep om deze avond vaker te houden, de kerngroep van de Dag van de Dialoog zegde in ieder geval toe dat er in ieder geval een 4e Dag van de Dialoog komt.

Foto 1
Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *