Elf Koninklijke Onderscheidingen in gemeente Olst-Wijhe

lintje.jpgOLST-WIJHE – De heer E.G. van den Broek, mevrouw E.A. van den Broek-Drost, de heer J.A. Arink, de heer G.J. Oosterbroek, de heer Z. van der Weerd, de heer W.G. Koerhuis, De heer F.M. van Vilsteren, de heer H. van Aperlo, de heer D. Mulder en de heer H.M.D. Scholten zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer W. Voskamp is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Deze Koninklijke Onderscheidingen werden vandaag uitgereikt door burgemeester Ton Strien om 10.00 uur in Zalencentrum Logtenberg op de Boerhaar.

De heer E.G. van den Broek uit Wesepe
Sinds 1987 heeft de heer Van den Broek (bestuurlijke) activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van mensenrechten, kerkelijk leven en bibliotheekwezen. Sinds 1987 zet hij zich in voor het werk van Amnesty International, hij is in het verleden 12 jaar voorzitter geweest van de kerkenraad en vanaf 2006 vervult hij die functie weer. Verder is hij sinds 2007 actief in het bestuur van de Bibliotheek Olst-Wijhe. Naast dit alles is hij vanaf 1964 tot heden bloeddonor.

Mevrouw E.A. van den Broek-Drost uit Wesepe
Mevrouw Van den Broek is onderscheiden voor haar (bestuurlijke) activiteiten op het gebied van cultuur, emancipatie en kerkelijk leven. In 1981 richtte zij een quiltgroep op, van 1983 tot 1989 was zij als bestuurslid verbonden aan de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, in 1993 was ze mede-oprichter van een leeskring, daarnaast is ze sinds 1993 lid van de bloemengroep die de wekelijkse bloemengroet voor zieken verzorgt en sinds 1996 maakt ze deel uit van de bezoekersgroep van de kerk.

De heer J.A. Arink uit Wijhe
De heer Arink heeft verdiensten op het terrein van cultuur, natuurbeheer, kerkelijk leven en interkerkelijke ontwikkelingssamenwerking. Sinds 1988 is hij als vrijwillig molenaar verbonden aan de Wijhese Molen. Vanaf 1990 is hij als vrijwilliger actief bij IVN de Grutto. In 1993 was hij mede-oprichter van het Jongerenpastoraat van de parochies Wijhe en Boerhaar en sinds 1998 is hij als stuurgroeplid en penningmeester actief voor Let’s Go!

De heer G.J. Oosterbroek uit Wijhe
De heer Oosterbroek is onderscheiden voor zijn activiteiten voor de samenleving op het terrein van oudheidkunde, kerkelijk leven, toerisme en promotie van Wijhe. Sinds de oprichting ervan in 1982 is hij als vrijwilliger betrokken bij de Oudheidkamer in Wijhe, van 1991 tot 1998 was hij daarvan beheerder. Van 1988 tot 1992 verzorgde hij film- en beeldmateriaal ten behoeve van jeugddiensten en vanaf 1992 is hij vrijwilliger bij Toerist Info Wijhe, waarbij hij met foto- en filmmateriaal een belangrijke bijdrage levert aan de promotie van Wijhe.

De heer Z. van der Weerd uit Welsum
Zwier van der Weerd, een 33-jarige boer/zorgondernemer/zanger/musicus uit Welsum, is onderscheiden voor zijn activiteiten op het terrein van onder meer muziek, (gehandicapten)welzijn en kerkelijk leven. Naast zijn activiteiten als musicus heeft hij zich ook bestuurlijk en uitvoerend ingezet voor onder andere diverse kerkelijke gemeenten, de Juniorkamer en het Vakantiecentrum Het Roosevelthuis. Hij runt een zorgboerderij, treedt op als zanger/solist, dirigeert diverse gelegenheidskoren en een mannenkoor van Groot Schuylenburgh, is oprichter en vrijwilliger bij een elftal van spelers met een beperking, is commissiecoördinator van de Juniorkamer Heerde, vaste dirigent van de Cantorij van de Protestantse Gemeente Wapenveld en begeleider bij het Vakantiecentrum het Roosevelthuis in Doorn. Daarnaast is hij grafdelver, drager én kerkelijk jeugdwerker.

De heer W.G. Koerhuis uit Wijhe
De heer Koerhuis is onderscheiden voor zijn activiteiten op het gebied van het kerkelijk leven en onderwijs. Van 1980-2000 coördineerde hij de lectoren in de R.K. kerk in Wijhe, van 1981 tot 1990 was hij algemeen bestuurslid van de parochievergadering, van 1981 tot 2004 was hij lid en voorzitter van de bouwcommissie van R.K. parochie, van 1983 tot 1989 was hij voorzitter van het schoolbestuur van de Jozefschool in Wijhe, van 1983 tot 2004 was hij koster van de R.K. kerk in Wijhe, van 1991 tot 2003 beheerde hij het parochiecentrum en van 1994 tot op heden is hij de beheerder van de parochiële begraafplaats.

De heer F.M. van Vilsteren uit Wijhe
Sinds 1975 heeft de heer Van Vilsteren zich op een bijzondere wijze ingezet voor de R.K. Parochie in Wijhe. Van 1975 tot 1988 verleende hij assistentie bij de productie van het kerkblad, van 1977 tot 1981 was hij lid van het schoolbestuur van de R.K. kleuterschool in Wijhe, van 1979 tot 1987 was hij lid van het Parochiebestuur in Wijhe, van 1979 tot 1999 was hij lid van de bouwcommissie, van 1979 tot heden maakt hij deel uit van het Actiecomité van het R.K. Parochieverband, vanaf 1979 beheert hij de administratie van de R.K. Begraafplaats, van 1980 tot 2007 organiseerde hij de Actie Kerkbalans, van 1987 tot heden was hij penningmeester van het jongerenpastoraat, van 1996 tot 2008 was hij lid van de orgelcommissie, vanaf 2000 is hij vrijwilliger voor de kerktelefoon, vanaf 2005 was hij penningmeester van het R.K. Koor St. Caecilia en vanaf 2006 is hij penningmeester van het R.K. Parochiebestuur.

De heer H. van Aperlo uit Wijhe
Vanaf 1970 tot op heden was/is de heer Van Aperlo actief op vele terreinen. Van 1970 tot op heden is hij als lid/vrijwilliger actief voor Badmintonvereniging ‘de Wijhese Rackets’ (1999-2004 voorzitter, 2005-2007 lid jubileumcommissie). Sinds 1990 is hij lid van het Verenigd Comité (1998-2008 in de functie van penningmeester), dat met name de Koninginnedagvieringen organiseert in Wijhe. Vanaf 1980 verricht hij kerkelijk werk voor de thans Protestantse Gemeente Wijhe (1983-1992 als ouderling, 1999-2004 als kerkrentmeester en sinds 2006 als hulpkoster).

De heer D. Mulder uit Wijhe
Van 1984-1988 en van 1992-1996 was de heer Mulder lid van de kerkenraad/diaken van de toenmalige Gereformeerde Kerk in Wijhe. Van 1985-1989 was hij bestuurslid van het Jongerenkoor Arc en Ciel. Van 1995 tot heden is hij lid van de Stichting Let’s Go! en sinds 1997 vertegenwoordigt hij die stichting in het Platform Ontwikkelingssamenwerking van de gemeente Olst-Wijhe.

De heer H.M.D. Scholten uit Wijhe
Sinds 1973 zet de heer Scholten zich in voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulpverlening. Van 1973 tot 1995 was hij clubleider, jeugdouderling en voorzitter van de jeugdcentrale. Van 1989 tot heden is hij chauffeur van hulptransporten van de Stichting ‘Heerde Helpt Polen’. In 1995 was hij medeoprichter en tot heden is hij voorzitter van de Stuurgroep Let’s Go!, waarvan het doel is hulp te bieden aan mensen in achterstandssituaties in met name Letland en jongeren bewust te maken van de nood in de wereld door actieve betrokkenheid. Van 2002-2005 was hij chauffeur van hulptransporten naar Oost-Europa door de Stichting Dorcas.

De heer W. Voskamp van Den Nul
Sinds 1966 heeft de heer Voskamp diverse activiteiten ontplooid en dat doet hij nog steeds op het terrein van pluimvee en melkgeiten, maar ook op het terrein van onder meer welzijn. Hij heeft zich op landelijk niveau bestuurlijk en uitvoerend ingezet. Vanaf 1966 is hij bestuurslid/voorzitter van de Olster Kleindierenvereniging, van 1967 tot 1998 was hij bestuurslid van de afdeling Overijssel van de Nederlandse Hoender- en Dwerghoenderbond, vanaf 1972 is hij keurmeester van alle melkgeitenrassen, vanaf 1983 is hij bestuurslid van de Melkgeitenhobbyvereniging binnen de kring IJsselstreek, vanaf 1986 is hij lid en voorzitter van de examencommissie voor keursmeesters en hoenders van de Nederlandse Hoender- en Dwerghoenderbond, vanaf 1988 is hij bestuurslid/voorzitter van de Standaardcommissie van de Nederlandse bond van hoenders-, dwerghoenders-, sier- en watervogelhouders, vanaf 1988 is hij bestuurslid/voorzitter van de Hoenderkeurmeestersvereniging, hij is redactielid van het Kleindiermagazine, sinds 2001 is hij voorzitter van de Cliëntenraad van Zorgcentrum Het Averbergen in Olst, in 2003 werd hij lid van de centrale cliëntenraad van Zorggroep de Leiboom/Carinova en in het verleden was hij ook nog 10 jaar secretaris van de plaatselijke ijsclub, 6 jaar voorzitter van de openbare basisschool De Holsthoek in Den Nul, 9 jaar voorzitter van de Nulse Kermis en 3 jaar voorzitter van Plaatselijk Belang Den Nul.

Artikel delen:
Reactie 1
  1. D. Mulder (Wijhe), van harte proficiat met deze onderscheiding. Collega’s Jubel en Treur, Magazijn en Exp. Solvay Olst. 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *