Maandag informatieavond over N35 bij Raalte

RaalteRAALTE – Op maandag 5 oktober staat de voorkeursligging van de N35 centraal, tijdens een informatieavond. Tijdens deze avond geeft de gemeente Raalte samen met de Provincie Overijssel en Rijkswaterstaat een toelichting op de laatste ontwikkelingen omtrent de N35.

U bent van harte welkom in zaal Zwakenberg aan de Schoolstraat 11. De avond start om 19.30. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Informeren
Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de voorkeur voor de Recht Door-variant uitgesproken. Dit is de variant die uitgaat van de ligging die de huidige weg volgt ter hoogte van de kern Raalte. Het college stelt aan de gemeenteraad voor zich aan te sluiten bij deze keuze. Tijdens de informatiebijeenkomst licht wethouder Ben Haarman de afwegingen van het college toe en de status van deze uitspraak.

De N35 is immers een rijksweg en valt niet onder het beheer van de gemeente Raalte. Vervolgens gaat gedeputeerde Job Klaassen in op het vervolgtraject vanuit de positie van de provincie. Ronald Molendijk (Rijkswaterstaat) zal de aanwezigen informeren over de procedure om te komen tot de aanleg/opwaardering van de N35.

Vragen stellen
Na de pauze kunnen aanwezigen vragen stellen over het vervolgproces. Inhoudelijke vragen zoals “waar komt de weg precies te liggen”, “wordt de geluidsnorm niet overschreden” en “waar komen de aansluitingen op de weg” kunnen op dit moment niet worden beantwoord.

Die komen pas aan de orde als het Rijk aan de slag wil met het realiseren van de weg. Dit zal pas gebeuren als daarvoor geld is vrijgemaakt. Vooralsnog heeft het Rijk geen geld gereserveerd voor de N35 ter hoogte van Raalte.

Raadpleinsessie
De informatieavond is bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het houden van een betoog. Daarvoor is gelegenheid tijdens de raadpleinsessie op dinsdag 6 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wilt u op 6 oktober inspreken, dan kunt u dat tijdens de informatieavond melden aan de medewerkers van de griffie. Aanmelden kan ook via de raadsgriffie (telefoon 0572 347770 of griffie@raalte.nl).

Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *