Politie IJsselland introduceert helmcamera’s

Politie LogoDEVENTER – Vanaf vandaag (1 december) maakt de helmcamera vast onderdeel uit van het politiewerk. Het korps IJsselland heeft er in eerste instantie vier aangeschaft. Over een halfjaar vindt er een evaluatie plaats.

Ook burgers worden daar bij betrokken. Op basis van de uitkomst zal een besluit worden genomen over een uitbreiding met nog eens vier helmcamera’s. In IJsselland doen de helmcamera’s voornamelijk dienst in Deventer en Zwolle. Ze worden met name ingezet bij voetbalwedstrijden, in de uitgaansweekenden en bij grote evenementen.

Politie IJsselland is ingenomen met de komst van de helmcamera’s. “Korpsen die al ervaring hebben, geven aan dat de helmcamera een waardevolle bijdrage levert aan het terugdringen van geweld en agressie en het vergroten van het veiligheidsgevoel van politiemensen. Daarnaast zijn de deëscalerende werking van helmcamera’s en het opsporen van strafbare feiten argumenten pro invoering van dit hulpmiddel.” Eerder al adviseerde de minister, op basis van het rapport van de commissie overlast jaarwisseling, de helmcamera in te zetten om verdachten tijdens openbare ordeverstoringen uit de anonimiteit te halen.

Juridisch kader
Aan de invoering ging een proefperiode en een uitgebreide studie vooraf. Met name de juridische aspecten voor rechtmatig gebruik en opslag van het beeldmateriaal moest zorgvuldig worden afgekaderd. De helmcamera’s zijn op 1 december in Deventer gepresenteerd. Bike-agenten van Politie IJsselland demonstreerden op de Brink op welke wijze de camera kan worden benut in het politiewerk. Na de demonstratie werd uitleg gegeven over de werkwijze rond het gebruik, de opslag en bewaartermijn van de beelden.

Gericht gebruik
De helmcamera mag niet worden gebruikt voor stelselmatige observatie. In de praktijk betekent dit, dat bike-agenten alleen beelden maken in geval van openbare ordeverstoringen en strafbare feiten of redelijke vermoedens dat deze gaan plaatsvinden. Aan het einde van de dienst worden alleen de beelden waarover wordt gerapporteerd bewaard. Al het overige materiaal wordt vernietigd. De bewaarde beelden kunnen opgevraagd worden door justitie als aanvulling op de schriftelijke dossiers.

Engeland
In Engeland, waar politiemensen al ruime ervaring hebben met werken met helmcamera’s, zijn de resultaten significant goed te noemen. Met name de deëscalerende werking van de camera op het gebied van agressie en geweld tegen de politie is opvallend. Er is een duidelijke afname op het gebied van strafbare handelingen, zoals belediging, mishandeling en openlijke geweldpleging. Ook het aantal klachten tegen de politiemensen nam af met maar liefst veertig procent. In Haaglanden en Twente, waar ook pilots lopen met de helmcamera bespeurt men deze effecten eveneens.

Artikel delen:
Reactie 1
 1. L.s.,
  Heel saillant, pregnant en gênant;
  Het moest er nog bijkomen dat het voyeurisme ONgericht gebruikt wordt.
  En zo krijgt de matrix van 👿 Hirsch BallinG 👿 vorm.

  hans willems
  staatskolonie Curaçao (een relatie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *