Nieuwe welstandsnota gemeente Raalte minder streng

RaalteRAALTE – De gemeente Raalte vereenvoudigt de welstandsnota. Wethouder Gerard Elferink zet zich er voor in: “Het nieuwe welstandsbeleid moet toegankelijk, duidelijk en begrijpelijk zijn. De gemeenteraad heeft gevraagd om een minder strenge en gebruiksvriendelijke welstandsnota. Dat pakken we nu op”.

Evaluatie welstandsnota 2004
De huidige welstandsnota uit 2004 is vorig jaar geëvalueerd. Daarbij hebben zowel gebruikers als de gemeenteraad diverse verbeterpunten aangedragen.

– minder streng welstandsregime in gebieden die minder kwetsbaar zijn;
– aantal gebiedstypen beperken en naamgeving verbeteren;
– heldere voorschriften in begrijpelijke taal;
– waar mogelijk welstandsvrij.

Aanpassingen
Het project wordt grotendeels binnen de eigen organisatie uitgevoerd. Daarbij worden de gebruikers van de nota, zoals ontwerpers van bouwwerken en bouwbedrijven, nadrukkelijk betrokken. De hoofdlijnen van de nieuwe nota zijn duidelijk.

1. Van een groot aantal versnipperde welstandgebieden met elk een eigen set voorschriften gaan we terug naar maximaal 8 duidelijk te onderscheiden gebiedstypen, zoals het buitengebied, industrieterrein, woonwijken en dorpskernen.
2. Het aantal voorschriften per gebiedstype wordt sterk verminderd en helder omschreven.
3. Welstandsvrij bouwen maken we beperkt mogelijk in achtererfgebieden van o.a. woonwijken.

De nieuwe nota is straks digitaal raadpleegbaar, zodat de gebruiker (bijv. burgers, ontwerpers en bouwbedrijven) in de toekomst via internet de voorschriften per adres kan opvragen.

Projectplanning
Volgens de projectplanning zijn de conceptvoorschriften eind maart 2010 klaar. Daarna worden de voorschriften voorgelegd aan de gebruikers van de welstandsnota.

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *