Gemeente Raalte investeert in vijf Leaderprojecten

RaalteRAALTE – De gemeente Raalte gaat investeren in vijf Leaderprojecten. Leader richt zich op kleinschalige gebiedsgerichte initiatieven van onderop waarbij projecten een innovatief karakter dienen te hebben. Het draait daarbij om verbetering van de leefbaarheid, sociale vitaliteit, economie en omgevingskwaliteiten en samenwerking en de thema’s landbouw, natuur, landschap en water.

Leader is daarmee een breed inzetbaar programma.

Wethouder Ben Haarman: ‘De gemeente investeert € 513.000 in deze vijf projecten. Maar door subsidies van onder meer de provincie Overijssel en Europa en privaat geld van de verschillende initiatiefnemers wordt voor deze projecten in totaal € 5 miljoen geïnvesteerd. Dat is natuurlijk een geweldige impuls voor onze plattelandsontwikkeling, maar ook voor de werkgelegenheid.’

In de afgelopen periode zijn verschillende projecten de revue gepasseerd en zijn vijf projecten ingediend waarvoor ook activiteiten in de gemeente Raalte plaats vinden en waarvoor een bijdrage van de gemeente gevraagd is. Dit zijn de volgende projecten:

Sallands Erf en Goed van de Stichting Sallands Erfgoed
Stichting Sallands Erfgoed is in november 2008 opgericht met als doel om het streekeigen landschap van Salland te behouden en te stimuleren. De doelstelling van het ingediende project (Sallands Erf en Goed) is de streekeigen bouw en erfinrichting in Salland onder de aandacht van de bewoners te brengen.

Fit for Life
Salland wil de jeugd van 12 tot 23 jaar met een eigentijdse aanpak ‘Fit for life’ krijgen, waarbij het gaat om het bieden van kansen voor een optimale ontplooiing op het persoonlijke, mentale en fysieke vlak (gezondheid), het sociale vlak (life skills) en de relatie tot werk (arbeidsmarkt).

Historische begraafplaatsen in cultuurtoeristisch perspectief
In het Project “Historische Begraafplaatsen in cultuurtoeristisch perspectief” worden 18 historische begraafplaatsen in Overijssel opgeknapt en wordt o.a. een onderhoudsplan opgesteld. Het project wordt uitgevoerd door Stichting RIBO.

Beleef het boerenlandschap, ommetjes in Salland fase 2
Landschap Overijssel gaat lokale wandelommetjes realiseren, waarvan twee in de gemeente Raalte (Luttenberg en Nieuw Heeten). Ommetjes gaan over nieuw aangelegde (boerenland)paden, maar ook over bestaande paden.

Sallandse Landbier Brouwerij
Sallandse Landbier Brouwerij BV wil een brouwerij voor Sallands Landbier vestigen in de kelder van de Leeren Lampe in Raalte. De brouwerij moet jaarlijks ca 80.000 liter Sallands Landbier gaan brouwen. De gemeente Raalte heeft gekozen om wat betreft toeristische profilering aan te sluiten op de toeristische regio Salland. De productie en verkoop van Sallands Landbier zal een positief effect hebben op de naamsbekendheid van Salland en daarmee op het toerisme in Salland.

Met de deelname aan het Leaderprogramma Salland ontstaat de mogelijkheid om innovatieve projecten in het kader van de plattelandsontwikkeling te stimuleren met een financiële bijdrage.

De gemeentelijke bijdrage aan een project wordt door de provincie verdubbeld. Vervolgens verdubbelt de EU de bijdrage van gemeente en provincie. Zo wordt een bijdrage van de gemeente aan plattelandsontwikkeling verviervoudigd. Leader loopt boven verwachting goed.

Artikel delen:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *