Omgevingsloket Dalfsen: 25 vergunningen worden één

DalfsenDALFSEN – De omgevingsvergunning maakt vanaf 1 oktober alles makkelijker. Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. In totaal 25 bestaande vergunningen worden dan als één behandeld. De nieuwe integrale aanpak zorgt voor een betere afstemming en de nieuwe aanvraagprocedure bespaart tijd.

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning kan met één aanvraagformulier bij de gemeente Dalfsen worden aangevraagd. Digitaal of op papier. Burgers vragen straks geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. Iemand wil een garage bouwen, maar heeft daarbij ook een inrit nodig naar de garage en er staat ook nog een boom in de weg? Dan vraagt hij geen bouw-, kap- en inritvergunning aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘inrit’.

Voordelen van één omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning maakt alles makkelijker! Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan kan een burger of ondernemer één aanvraag indienen. De gemeente behandelt deze in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente Dalfsen om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening die voor dat plan nodig zijn bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure. De nieuwe vergunningaanvraag kan digitaal worden ingediend.

Met de Wabo wordt de categorie vergunningsvrije bouwwerken groter. Niet voor elk bouwplan is nog een vergunning nodig. De gemeente Dalfsen adviseert uitdrukkelijk wel om in dit geval contact met het omgevingsloket in het gemeentehuis op te nemen. Dit om problemen achteraf te voorkomen.

Bedrijven kunnen voordeel behalen door hun aanvraag goed voor te bereiden en weloverwogen keuzes te maken in de wijze waarop ze vergunningen willen aanvragen (één omgevingsvergunning voor één project, meerdere omgevingsvergunningen voor één project, of een omgevingsvergunning in twee fasen).

Digitaal
In het omgevingsloket kan een vergunningcheck gedaan worden. Burgers en bedrijven voeren locatie en werkzaamheden in. Vervolgens wordt getoond of iemand vergunningplichtig of meldingplichtig is. Of geen van beide. De aanvraag kan vervolgens op papier (door het formulier te printen) of digitaal ingediend worden. Het systeem vertelt welke gegevens ingevuld moeten worden en welke documenten aangeleverd moeten worden (uploaden). Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding is een DigiD-account nodig.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en alle informatie: www.dalfsen.nl/omgevingsloket

Artikel delen:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *