Inspectie aan de dijken weer van start op 30 Maart

Inspectie aan de dijken weer van start op 30 Maart

REGIO – Het Waterschap Groot Salland start maandag 30 maart met de jaarlijkse dijkschouw. Dit betekent dat vanaf die datum medewerkers van het waterschap controleren of de dijken goed de winter zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Tevens wordt bekeken of delen van dijken goed zijn onderhouden door eigenaren en andere onderhoudsplichtigen.

Lees verder »