Foutieve aanslagbiljetten waterschapsbelasting Vitens

Foutieve aanslagbiljetten waterschapsbelasting Vitens

SALLAND – Uit controles is gebleken dat er fouten zijn ontstaan in de gegevensverwerking door het drinkwaterbedrijf Vitens met als gevolg dat een deel van de aanslagbiljetten van Lococensus en Tricijn ook fouten bevat. Het betreft de aanslag voor de waterschapsbelasting zuiveringsheffing / verontreinigingsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen.

Lees verder »